NOREW - GALERIA

NASI PODOPIECZNI I PRACOWNICY NA SZKOLENIU

W dniu 24 kwietnia b.r. p. Krystian Grabiński, nasz ratownik medyczny, przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Szkoleniem objęci zostali zarówno pracownicy Ośrodka i Szkoły, jak i nasi podopieczni. Uczestnicy uzyskali wiele informacji nt. postępowania w przypadku zagrożenia życia, udrażniania dróg oddechowych, udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, tamowania krwotoku i opatrywania ran, postepowania w wypadku oparzenia oraz epilepsji. Każdy uczestnik szkolenia miał możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności na fantomie. Prowadzący szkolenie odpowiedział na wiele pytań, również dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

 
© 2015 NOREW