NOREW - GALERIA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października br. Dzień Edukacji Narodowej w Niepublicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy tradycyjnie był obchodzony w atmosferze wspólnego świętowania. Do wspólnego obiadu w restauracji „Na skarpie” w Karlinie zasiedli wychowankowie i uczniowie oraz pracownicy Ośrodka i Szkoły, członkowie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Droga” w Kowalkach oraz włodarze Ziemi Karlińskiej – burmistrz p.Waldemar Miśko oraz jego zastępca p.Piotr Woś. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas również nasi absolwenci z rodzicami, uczestnicy projektu „O-Tworzyć Świat”.

Uroczystość uświetniły występy wychowanków i uczniów obu placówek. Zespół „Stars” wykonał na instrumentach perkusyjnych „Carnevalito”, a grupa teatralna „Na kółkach” zaprezentowała humorystyczny obraz szkoły pt. „Przejść przez szkołę śpiewająco”.

Za serce i zaangażowanie w pracę wszystkim pracownikom podziękowania złożyła Dyrektor Pani Violetta Cielecka oraz Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Droga” Pan Krzysztof Cielecki. Uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom własnoręcznie wykonane kwiaty i kartki. Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko na ręce Pani Dyrektor wręczył piękny bukiet kwiatów w podziękowaniu za pracę oraz zaangażowanie włożone w funkcjonowanie Ośrodka i Szkoły. Wzruszającym momentem było wystąpienie Pani Mirosławy Sobieraj - matki absolwentki, której córka po ukończeniu edukacji w Ośrodku nie była od trzech lat objęta żadną formą aktywności. Pani Sobieraj w imieniu innych rodziców dziękowała karlińskim burmistrzom i Zarządowi Stowarzyszenia za projekt, dzięki któremu ich metrykalnie dorosłe dzieci uczestniczą w zajęciach i terapii na terenie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 
© 2015 NOREW