NOREW - GALERIA

WIZYTA STRAŻY MIEJSKIEJ

W dniu 30.09.2014r. wychowanków i uczniów naszych placówek zaszczycił swoją obecnością funkcjonariusz Straży Miejskiej w Karlinie p. Grzegorz Kundzienko. Przeprowadził pogadankę, w której poruszył wiele tematów dotyczących m.in. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania w sytuacji ataku agresywnego psa oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych. Niewątpliwą atrakcją okazał się pojazd Straży Miejskiej, który był oglądany i podziwiany „na wiele sposobów”. Wszyscy obecni chętnie uczestniczyli w pogadance, zadając pytania i opowiadając o swoich własnych przeżyciach i spostrzeżeniach. Wizytę uatrakcyjniły także odblaskowe zawieszki wręczone wychowankom i uczniom przez p. Grzegorza. W podziękowaniu za bardzo udane spotkanie, wręczono p.Grzegorzowi upominek własnoręcznie wykonany przez dzieci i młodzież.
 

 
© 2015 NOREW