NOREW - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

DOGOTERAPIA

Dogoterapia wspomaga proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów oraz wpływa na doskonalenie sprawności ruchowej, stymuluje słuch, wzrok i dotyk, wyzwala spontaniczną aktywność dziecka w zabawie z psem, pozwala na wyzwolenie emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami, ćwiczy koncentrację uwagi, uczy samodzielności poprzez samodzielne wykonywanie zadań z udziałem psa. Od września 2015 roku w naszym Ośrodku dogoterapię prowadzi dogoterapeuta i psycholog p.Milena Garbacz-Zatorska – Gabinet Pomocy Psychologicznej w Kołobrzegu wraz ze swym przeszkolonym psem Rudolfem. Formy prowadzenia zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości poszczególnych wychowanków.

 
© 2015 NOREW