NOREW - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

HIPOTERAPIA

Hipoterapia, jedna z metod rehabilitacji, ma na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom zarówno z dysfunkcjami narządu ruchu, jak i niepełnosprawnym intelektualnie, ponadto stwarza możliwości do wyeliminowania stanów organizmu powstałych w wyniku przebytych chorób i odniesionych urazów. Istotnym elementem jest tu bezpośredni kontakt z koniem – zwierzęciem łagodnym, przyjaznym i lubianym. Od obecnego roku szkolnego hipoterapia prowadzona jest w szkółce jazdy konnej na terenie RANCZA W DOLINIE w Sarbinowie przez wykwalifikowanego instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia, p. Marka Szewczyka i odbywa się w zależności od warunków pogodowych. Na posesji jest dużo różnego rodzaju zwierząt - konie, kozy, owce, osły, króliki, psy i koty oraz ptactwo ozdobne. Hipoterapia dla naszych podopiecznych prowadzona jest nieodpłatnie, za co serdecznie dziękujemy!

 
© 2015 NOREW