NOREW - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBONE

Celem zajęć jest oddziaływanie poprzez ruch w kierunku rozwijania sfery emocjonalno-społecznej dziecka, kształtowanie świadomości własnego ciała i osób innych oraz stymulacja i wyrównywanie zaburzeń psychoruchowych związanych z adaptacją do otoczenia i nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi. Ruch, poprzez swoje różne formy aktywności, jest czynnikiem inicjującym poznanie własnego ciała, przestrzeni, zdobycie zaufania do drugiej osoby w oparciu o poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez mgr Teresę Ksiądz i mgr Leszka Kuchmeckiego.

 
© 2015 NOREW