NOREW - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

TEATR "NA KÓŁKACH"

Teatr „NA KÓŁKACH” złożony jest z wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie i uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Karlinie. Wychowankowie i uczniowie mają możliwość wypowiadania się w ramach tworzenia kreacji scenicznej i prezentacji publicznej. Mają również możliwość wyzwalania własnych spontanicznych reakcji emocjonalnych. Wspólne próby, wyjazdy i prezentacje bardzo integrują grupę. Teatr „NA KÓŁKACH” bierze udział w festiwalach, przeglądach i prezentacjach poza Ośrodkiem i Szkołą, konkurując z innymi tego rodzaju grupami teatralnymi, a wyrazem skuteczności jest wiele nagród i wyróżnień przyznanych Teatrowi. Teatr „NA KÓŁKACH” prezentuje swoje spektakle także na różnych uroczystościach i spotkaniach społeczności Ośrodka i Szkoły, m.in. z okazji kolejnych rocznic działalności obu placówek oraz spotkań przedświątecznych. Teatr prowadzi mgr Marzena Wysmyk.

 
© 2015 NOREW