NOREW - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

ZESPÓŁ PERKUSYJNY "STARS"

Członkowie zespołu to wychowankowie Ośrodka i uczniowie Szkoły. Poprzez grę na instrumentach młodzież ma możliwość rozwijania wrażliwości muzycznej i inwencji twórczej oraz poznania instrumentarium perkusyjnego. Zespół występuje podczas różnych uroczystości Ośrodka i Szkoły, np. podczas obchodów rocznicy działalności Ośrodka, Dnia Edukacji Narodowej, spotkań świątecznych, różnych spotkań okazjonalnych, m.in. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu. Zespół prowadzi mgr Violetta Cielecka.

 
© 2015 NOREW