NASZA SZKOŁA - PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

OGRODNICTWO

Poprzez prace ogrodnicze uczniowie mają możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy między innymi z zakresu opieki nad roślinami, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie oraz posługiwania się narzędziami i sprzętami ogrodniczymi. Poprzez wszelkiego rodzaje prace w plenerze, uczniowie zdobywają fundamentalną wiedzę niezbędną do wykonania prac w ogrodnictwie. Realizowane w ramach zajęć zadania kształtują ich charaktery oraz wpływają na pozytywną motywację do działania. Dbając o faunę i florę, uczniowie maja również okazję do częstego obcowania z przyrodą co terapeutycznie wpływa na ich emocje. Plan pracy jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji ucznia.

 
© 2015 NOREW