NASZA SZKOŁA - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

MUZYKOTERAPIA

Terapia ta prowadzona jest cyklicznie w formie zajęć muzyki z rytmiką z elementami muzykoterapii, a uczestnikami są dzieci i młodzież Ośrodka oraz Szkoły. Jest to bardzo cenna forma rehabilitacji i edukacji, stwarzająca wychowankom i uczniom możliwość samorealizacji i osiągania sukcesów. Są to praktycznie „spotkania z muzyką”. Stosowane są tu różne formy ekspresji muzycznej, m.in.: śpiew, ćwiczenie mowy, zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, gra na wybranych instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, również integracja muzyki z plastyką. Powyższe formy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników. Zajęcia prowadzi mgr Violetta Cielecka.

 
© 2015 NOREW