NASZA SZKOŁA - WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne mają za zadanie korygowanie i usuwanie wad wymowy, nauczanie wymowy, niwelowanie zaburzeń głosu, ćwiczenie aparatu mowy. Obejmują one ćwiczenia czynne w formie zabawowo-zadaniowej, ćwiczenie motoryki narządów mowy, ćwiczenia fonetyczne. W zależności od rodzaju zaburzenia i stopnia niepełnosprawności u osób z brakiem komunikacji werbalnej, stosuje się masaż wewnętrzny i zewnętrzny według metody Rodolfo Castillo Moralesa oraz masaż z użyciem różnorodnych pod względem struktury i zapachu materiałów. Zajęcia mają formę indywidualną, odbywają się codziennie i prowadzone są przez logopedę mgr Teresę Ksiądz.

 
© 2015 NOREW